loading...

ดูใบไม้ที่ปลิดปลิว (ตอนที่ 19) วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ( ใบไม้ที่ปลิดปลิว 13/08/2019 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ) ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) นิรา ชายที่มีหัวใจเป็นหญิง แต่ครอบครัวไม่ยอมรับ มีเพียงแม่เท่านั้นที่เข้าใจ เธอจึงพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ใหม่ มาพร้อมกับชีวิตใหม่ ที่ดูเหมือนจะสมหวังราวกับความฝัน แต่...ความลับไม่มีในโลก!! ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) ออกอากาศทุกวัน จันทร์ - อังคาร เวลา 21.20-22.45  น. ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) ออกอากาศทางช่อง One

ใบไม้ที่ปลิดปลิว

ใบไม้ที่ปลิดปลิว
ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) นิรา ชายที่มีหัวใจเป็นหญิง แต่ครอบครัวไม่ยอมรับ มีเพียงแม่เท่านั้นที่เข้าใจ เธอจึงพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ใหม่ มาพร้อมกับชีวิตใหม่ ที่ดูเหมือนจะสมหวังราวกับความฝัน แต่...ความลับไม่มีในโลก!!
ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) ออกอากาศทุกวัน จันทร์ - อังคาร เวลา 21.20-22.45  น.
ใบไม้ที่ปลิดปลิว (Baimai Thi Plit Plio) ออกอากาศทางช่อง One

loading...